Αναρχική καμπάνια διεθνιστικής αλληλεγγύης 3 γέφυρες

Σαν συλλογικότητα στηρίζουμε και συμμετέχουμε μέσω της Πρωτοβουλίας Λάρισας στην καμπάνια.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://3gefires.org/

Το banner για την 1η γέφυρα:

3gefires_logo_small

 

Το banner για την 2η γέφυρα:

2h_gefira