Κατάληψη Ιατρικής Σχολής (Κτήριο Κατσίγρα)

Λήξη της κατάληψης της Ιατρικής σχολής… Συνέλευση στις 17:00 στη Βιοχημεία την Παρασκευή.